ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอน

โพสต์13 มี.ค. 2559 00:43โดยcomsit wirat   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2559 00:44 ]

ระบบสารสนเทศ

 2
08:00 - 09:00
3
09:00 - 10:00
4
10:00 - 11:00
5
11:00 - 12:00
6
13:00 - 14:00
7
14:00 - 15:00
8
15:00 - 16:00
9
16:00 - 17:00
10
17:00 - 18:00
11
19:00 - 20:00
จันทร์ ๔๗๑๒ ๑๐๗
(1) (T) - ห้อง 201
อ.ปิยรัตน์ จิตรภักดี
๔๗๑๑ ๑๐๖
(1) (T) - ห้อง 201
อ.อัญชนา ศรีชาญชัย
   
อังคาร ๔๗๑๒ ๑๐๘
(1) (T) - ห้อง 201
อ.จตุพร อาญาเมือง
 ๔๗๑๓ ๐๓๒
(1) (T) - ห้อง 201
อ.ลัดดา เชาว์ศิลป์
   
พุธ ๔๗๑๐ ๑๐๒
(1) (T) - ห้อง 201
อ.จตุพร อาญาเมือง
      
พฤหัสบดี๔๗๑๐ ๑๐๕
(1) (T) - ห้อง 201
อ.ปัญชรี อุคพัฒน์สกุล
๔๗๑๐ ๑๐๒
(1) (T) - ห้อง 201
อ.จตุพร อาญาเมือง
    
ศุกร์๔๗๑๐ ๑๐๔
(1) (T) - ห้อง 201
อ.สุภาวัลย์ จาริยะศิลป์
๔๗๑๐ ๑๐๓
(1) (T) - ห้อง 201
อ.ชวลิต กิจพิบูลย์
   
เสาร์          
อาทิตย์          
หมายเหตุ : สีเทา = ห้อง วัน เวลาเรียน ไม่ซ้ำกัน, สีชมพู = ห้อง วัน เวลาเรียน ซ้ำกัน, สีเขียว = วันที่ไม่ให้จัดการเรียนการสอ

1-1 of 1